Matkahätäpalvelu

Matkahätäpalveluyhtiö avustaa vakuutettuja vakavissa hätätapauksissa vuorokauden ympäri. Matkahätäpalveluyhtiö järjestää tarvittaessa mm. suoralaskutuksen hoitolaitokseen sekä sairaskuljetuksen kotimaahan.

Vakuutetun tulee hoitaa vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tapaukset itse ja hakea korvausta matkalta palattua alkuperäisiä tositteita vastaan.

Sos International A/S
Kööpenhamina, Tanska

Akuutin vahingon sattuessa ota yhteyttä Chubbin avustuspalveluun, matkahätäpalveluyhtiö SOS Internationaliin.

Matkahätäpalvelu 24 h

+45 70 10 50 50

Matkahätäpalvelu

  • Matkahätäpalvelu avustaa matkan aikana vakuutettuja vakavissa hätätapauksissa
  • Matkahätäpalveluyhtiö järjestää tarvittaessa mm. suoralaskutuksen hoitolaitokseen sekä sairakuljetuksen kotimaahan.
  • Jos matkustat yksin, voi yksi lähiomainen tulla luoksesi vierailemaan sairaalaan.

Kuka on vakuutettuna?

Kuka on vakuutettuna

Vakuutettuina ovat kaikki, joiden nimet löytyvät vakuutuskirjasta. Jotta vakuutus voidaan myöntää, on vakuutetun oltava suomen kansalainen ja asuttava vakituisesti Suomessa. Vakituisesti asuvalla tarkoitetaan, että vakuutettu asuu ainakin puolet vuodesta Suomessa.

Vakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi asti. Jos ostat vakuutuksen 79-vuotiaana, mutta täytät 80 vuotta vakuutuskauden aikana, niin vakuutus on voimassa siihen asti kuin vakuutuskirjassa sanotaan (vakuutuskauden loppuun). Jos olet ostanut jatkuvan matkavakuutuksen ja täytät 80 vuotta kesken vakuutuskauden, niin vakuutus ei enää jatku vakuutuskauden jälkeen.

Kuka on vakuutettuna ja missä?

Missä vakuutus on voimassa

Vakuutus on voimassa alueella tai maassa, joka on mainittuna vakuutuskirjassasi. Huomioi että Chubb ei kata Kuuban matkoja, ja vakuutuksen kattavuudessa voi olla rajoituksia pakotteiden alaisissa kohteissa.

Chubb European Group SE (sivuliike Suomessa)on yhdysvaltalaisen New Yorkin pörssissä listatun Chubb Limited -nimisen yhtiön tytäryhtiö. Tästä seuraa, että yhdysvaltalaiset ja muut kansalliset lait sekä EU:n ja YK:n julkilausumat, saattavat kieltää Chubbia myöntämästä vakuutuksia tai maksamasta korvauksia tietyille henkilöille tai yhtiöille tai vakuuttaa tietynlaista toimintaa, joilla on liittymäkohtia tiettyihin maihin, kuten Iraniin, Syyriaan, Pohjois-Koreaan, Pohjois-Sudaniin, Krimiin ja Kuubaan.

Matkasairaudet ja tapaturmat

Hoitokulut ulkomailla

Matkan aikana alkaneen sairauden tai tapaturman johdosta syntyvät hoitokulut korvataan. Vakuutuksesta ei korvata ennen matkan alkua ollutta sairautta. SOS International matkahätäpalveluyhtiö avustaa vakuutettuja vakavissa hätätapauksissa vuorokauden ympäri.

Kotiinkuljetus

Vakuutuksesta korvataan Chubb matkahätäpalvelun, SOS Internationalin järjestämä ja ennen järjestelyjen alkamista antaman suostumuksen mukainen sairaskuljetus kotipaikkaan.

Matkatavarat

Matkatavarakorvaus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalle mukaan ottamien ja matkalla hankkimien tavanomaisten matkatavaroiden ja asiakirjojen vahingoittuminen tai menetys. Vakuutussummat ja omavastuut löydät täältä.

Matkatavaroiden odottamiskorvaus

Vakuutuksesta korvataan matkatavaroiden viivästymisen perusteella välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia, jos tavarat ovat myöhässä vähintään 12 tuntia. Maksimi korvaussummat löydät täältä.

Odottamiskorvaus - lento tai muu julkinen kulkuneuvo

Odottamiskorvaus

Vakuutusturva koskee tilannetta jossa vakuutettu joutuu lennon tai muun julkisen kulkuneuvon myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi odottamaan alkuperäiseen matkasuunnitelmaan kuuluvaa lentoa tai muuta kulkuneuvoa yli 4 tuntia. Korvauksena maksetaan tarpeelliset ja kohtuulliset ravinto- ja mahdolliset majoituskulut. Ensisijainen vastuu on kuljetusyhtiöllä, jolle vakuutetun on aina ensin esitettävä korvausvaatimus. Matkavakuutus korvaa niitä kustannuksia, jotka jäävät asiakkaan itsensä maksettaviksi.

Matkan peruuntuminen

Matkan peruuntuminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta johtuvia matka- ja majoituskuluja, jos peruuntuminen johtuu pakottavasta syystä: vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Syyn pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Yleistä

Voit ostaa omiin tarpeisiisi sopivan, joko määräaikaisen tai jatkuvan matkavakuutuksen. Jatkuva matkavakuutus on voimassa vuoden kerrallaan, ja voit matkustaa niin usein sinä aikana, kuin haluat. Yhden matkan enimmäispituus on kuitenkin 30 päivää.

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa vain yhdellä matkalla erikseen sovitun ajan.