Usein kysyttyä

Kysymyskategoriat:

Matkatavarat

Alle vuoden ikäisen hyväkuntoisen tavaran korvauksen määrän perusteena on uuden vastaavan tavaran hankintahinta. Muutoin korvaus määritetään tavaran vahinkohetken arvon mukaan, jolloin tavaran ostohinnasta tehdään tavaran ikään perustuen 20 %:n vähennys ikävuotta kohden. Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvasta korjauskustannuksesta.

Vakuutus korvaa kulut silmälasien korjaamisesta tai uudelleen hankinnasta, maksimikorvauksen ollessa 340 euroa. Korvaavat silmälasit tulee hankkia 2 kuukauden kuluessa tapaturmasta. Piilolinssejä ei katsota matkatavaraksi, eli niiden vahingoittumisesta johtuvia kustannuksia ei korvata.

Yleistä

Chubb Matkavakuutuksen voi ottaa 18–79-vuotias Suomessa pysyvästi (yli 6 kk kalenterivuodesta) asuva yksityishenkilö, joka kuuluu Suomen sairasvakuutuslain piiriin.

 

Perheenjäsenet voidaan lisätä vakuutuksenottajan vakuutussopimukseen merkittävinä lisävakuutettuina.

 

Vakuutus on voimassa vain vapaa-ajan matkoilla. Se ei ole voimassa työpaikalla eikä esimerkiksi matkalla työpaikalta kotiin. Vakuutus ei siis korvaa työaikana sattunutta tapaturmaa tai sairautta, vaan ainoastaan vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Vakuutus ei korvaa vahinkotapahtumaa, joka aiheutuu kilpaurheilussa tai sitä harjoiteltaessa.

Et tarvitse lääkärintodistusta ottaaksesi vakuutuksen. Hoitokulukorvausta ei kuitenkaan makseta, jos sairaus tai vamma on ollut olemassa matkaa tilatessa tai matkalle lähtiessä.

Omavastuu on se osa, joka jää vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan kannettavaksi; Chubb ei korvaa omavastuun määrää.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla. Voit itse valita missä maissa tai millä alueella vakuutus on voimassa. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka sisältävät yöpymisen ja jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle ja jotka ulottuvat yli 50 km:n etäisyydelle vakuutetun pysyvästä asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa eikä niiden välisillä matkoilla.

 Vakuutus ei ole voimassa, jos vakuutettu matkustaa maahan, jossa on vallalla jokin seuraavista tilanteista: Sota, sotatilanomaiset olosuhteet, sabotaasi, terrorismi, vallankumous tai yhteiskunnalliset levottomuudet.

Jatkuva matkavakuutuksenne uusiutuu automaattisesti vuosittain vakuutuskirjaan merkittynä vuosipäivänä, olettaen että luottokorttitietonne eivät ole muuttuneet ja vakuutusmaksut on suoritettu. Jos luottokorttitietonne ovat muuttuneet, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Chubbin asiakaspalveluun puhelimitse 09 68 61 5155 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@chubb.com, jotta saamme maksutietonne päivitettyä.

Korvauslajit

Peruuntumiskorvauksen maksun edellytyksenä on, että vakuutusmaksu on maksettu vähintään 3 vuorokautta ennen matkallelähtöpäivää ja syy matkan peruuntumiseen ei ole ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista.

 Lisätietoja peruuntumiskorvauksen maksun edellytyksistä ja rajoituksista saat vakuutusehdoista.

Jos olet sairastunut äkillisesti matkan aikana ja tarvitset lääkärinhoitoa, voit hakea matkavakuutuksesta korvausta hoitokuluihin siltä osin kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain perusteella.

 Sinun tulee hakeutua lääkärinhoitoon matkan aikana tai viimeistään kahden vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.

 Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta.

 Voit ilmoittaa vahingon Chubbille puhelimitse +358 9 6861 5156 tai sähköpostitse vahingot@chubb.com.

Akuutin vahingon sattuessa ota yhteys Chubbin matkahätäpalveluyhtiö SOS Internationaliin, joka avustaa hätätapauksissa vuorokauden ympäri, puh: +45 70 10 50 50. Matkahätäpalveluyhtiö järjestää tarvittaessa mm. suoralaskutuksen hoitolaitokseen sekä sairaskuljetuksen kotimaahan.

 Muissa vahinkotapahtumissa vahinko ilmoitetaan Chubbille puhelimitse +358 9 6861 5156 tai sähköpostitse vahingot@chubb.com.

Eri vakuutus vaihtoehdot

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa vain yhdellä matkalla. Jatkuva matkavakuutus on puolestaan voimassa toistaiseksi. Jos matkustat useamman kerran vuodessa, niin jatkuva matkavakuutus on taloudellisempi vaihtoehto.

Määräaikainen matkavakuutus:

Vakuutus on voimassa itse valitsemasi ajan (kuitenkin enintään 30 päivää), joka on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutusmaksu on maksettu ennen matkallelähtöpäivää.

Jatkuva vuosimatkavakuutus:

Vakuutus astuu voimaan sinä päivänä, jona vakuutusmaksu on maksettu ja on voimassa toistaiseksi. Se on voimassa enintään 30 yhtäjaksoisen matkapäivän pituisilla vapaa-ajanmatkoilla. Vakuutus kattaa rajattoman määrän matkoja vuotuisen vakuutuskauden aikana. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutettu palaa Suomeen kahden matkan välissä, jos matkojen yhteiskesto on pidempi kuin 30 matkapäivää.