Matkahätäpalvelu

Matkahätäpalveluyhtiö avustaa vakuutettuja vakavissa hätätapauksissa vuorokauden ympäri. Matkahätäpalveluyhtiö järjestää tarvittaessa mm. suoralaskutuksen hoitolaitokseen sekä sairaskuljetuksen kotimaahan.

Vakuutetun tulee hoitaa vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tapaukset itse ja hakea korvausta matkalta palattua alkuperäisiä tositteita vastaan.

Sos International A/S
Kööpenhamina, Tanska

Akuutin vahingon sattuessa ota yhteyttä Chubbin avustuspalveluun, matkahätäpalveluyhtiö SOS Internationaliin.

Matkahätäpalvelu 24 h

+45 70 10 50 50